Nepal Academy of Science and Technology (NAST)

Science & Technology for National Development

Science for Society : Innovation for Prosperity

Bigyan Lekhamala

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)
प्रबद्र्धन तथा प्रचार प्रसार महाशाखा
विज्ञान लेखमाला प्रकाशन 

 

विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) बाट २०४२ साल देखि विज्ञान लेखमाला प्रकाशन गर्दै आएको छ । विज्ञान लेखमालाको मुख्य उद्देश्य “समाजको लागि विज्ञान समृद्धिको लागि नवप्रवर्तन” बारे ज्ञान दिने रहेको छ । विज्ञान लेखमालामा प्रकाशन हुने लेखहरु सञ्चारकर्मीहरुलाई मात्र नभई विज्ञान तथा प्रविधिसँग आबद्ध समाजलाई, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका विद्यार्थीहरुका साथै आम जनमानसले समेत बुझ्ने सरल भाषामा लेखिएको हुनेछ । प्रकाशित विज्ञान लेखमाला देशका विभिन्न संघ संस्था, विद्यालय, विश्व विद्यालय, पुस्तकालय आदिमा निःशुल्क वितरण गरिनेछ । विज्ञान लेखमाला वर्षमा ३ वटा (चौमासिक) प्रकाशन गरिनेछ । 
 

विज्ञान लेखमालामा राखिने लेखहरुको निर्देशिका निम्न अनुसार हुनेछन् : 
-    विज्ञान लेखमालाको लागि लेख नेपालीमा हुनु पर्नेछ । Scientific नामहरु वा अन्य केही अंग्रेजीमा लेख्न पर्ने भए सो ब्राकेट भित्र लेख्न सकिनेछ ।
-    लेख बढीमा ४ पानाको हुनुपर्नेछ । 
-    विज्ञान लेखमालाको लागि प्राप्त लेखहरु सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ वा वैज्ञानिक तथा प्राविधिकबाट Review गरिनेछ र स्वीकृत भएका लेखहरु मात्र समावेश गरिनेछ । 
-    लेखको शीर्षकको साइज २० प्रिती फन्टमा र बोल्ड हुनु पर्नेछ । शीर्षक पछि डबल स्पेसिङ्ग गरिनु पर्नेछ । लेखको लाइनहरु Single Spacing मा हुनु पर्नेछ । छेउमा           फोटो राखिएको छ भने सो लाइनलाई आधा लाइनमा गणना गरिनेछ ।
-    लेखमालाको साइज
B5 (7.5" चौडाई 10" लम्बाई) को हुनेछ र हरेक पेजमा Top 1" Bottom 1" र Left 1" Right 1" छोड्न पर्नेछ ।
-    हरेक लाइनको
Heading पछि Single Space र हरेक उपशीर्षकको साइज १८ Bold  गर्नु पर्नेछ । हरेक Paragraph पछि Double Spacing हुनु पर्नेछ ।
-    लेखको अक्षर साइज १६ र प्रिती फन्टमा हुनु पर्नेछ । 
-    लेखमा राखिएका फोटोहरु
JPG मा High Resolution को हुनुपर्नेछ र फोटो मुनिको Caption प्रष्टसँग १४ फन्टमा हुनु पर्नेछ ।
-    लेखको अन्तिममा लेखकको नाम, संस्था, मोवाइल नं. र ईमेल प्रष्टसँग राख्नु पर्नेछ । 

Upcoming Events